WELKOM bij SUNRISE-kinderopvang

  • Open: MAANDAG TM DONDERDAG 7.00 -17.30 uur
  • LRK geregistreerd.
  • Contact: sonahout@gmail.com of 06-46491663

Je kindje overdag bij iemand anders achterlaten omdat jij gaat werken, daarvan wil je dan wel dat dat een plek is waar jij/jullie als ouders je ook echt goed bij voelt.

Daarbij moet het ook nog aansluiten bij de dagen dat je opvang zoekt. Ik begrijp dat het een zoektocht kan zijn.

Mijn naam is Sanne van der Hout, en ik bied als gastouder kinderopvang aan in Deurne.

Ik zelf zou het belangrijk vinden dat degene die voor mijn kindje gaat zorgen, dat ik daar een goede klik mee heb. En dat je min of meer dezelfde normen en waarden hebt als ik. Dat de plek voelt als een thuis. Dat ontdek je bij de eerste kennismaking.

WAT BIED IK AAN?

Als gastouder bied ik een kleinschalige kinderopvang aan voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar oud.

In een huislijke omgeving bied ik de kinderen de ruimte zich te ontwikkelen op hun eigen unieke manier.

De sfeer is respectvol, warm en gemoedelijk. De opvangdagen worden gekenmerkt door REGELMAAT en RITME.

NAAR BUITEN GAAN en BEWEGEN keren hierin dagelijks terug.

Heb je interesse? Kom dan gerust eens kijken. Je kunt een mailtje sturen om een dag af te spreken naar: sonahout@gmail.com of even bellen: 06-46491663

PEDAGOGISCHE IDEEËN, HOE VOED JE OP?

Ieder kindje is verschillend. En iedere ouder is verschillend. Je hebt als ouder(s) bepaalde ideeën over hoe je jouw kind wilt opvoeden. Wat je hierin belangrijk vindt. Ik denk dat het van groot belang is, dat we hierin respect houden voor elkaars visie en het mooiste is als we ongeveer dezelfde kant op kijken.

Als moeder van 5 kinderen (m’n oudste is nu 23 en de jongste is 12 jaar) heb ik de nodige ervaring, als het gaat over opvoeden. Ik heb met vallen en opstaan geleerd wat een kind(je) nodig heeft zodat het in een -veilige opgroei omgeving- zich kan ontwikkelen en kan ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Met een basis van liefdevolle en oprechte aandacht en begrenzing, ontdekt het kindje wie hij/zij is.  Wat het kindje goed kan, wordt gezien en wat een kindje moeilijk vindt dat pak ik op en kijk wat te doen om te helpen zich daarin te ontwikkelen.

Het karakter van je kind speelt hierin een grote rol. Vaak voel ik intuïtief aan waar een kindje behoefte aan heeft, ookal kunnen ze dat nog niet zo goed communiceren met woorden.

Ook van groot belang voor ‘een veilige opgroei omgeving’ is het kader waarbinnen je de opvang aanbied. In mijn geval heb ik gekozen voor kleinschaligheid en een vast dagritme.

Mijn ervaring is dat kinderen door de voorspelbaarheid van een dag, sneller zich op hun gemak voelen. En natuurlijk is er binnen de kaders genoeg ruimte voor uitdagingen voor de meer ondernemende kindertjes. Dus binnen een vaste structuur keren bepaalde bezigheden/activiteiten terug. Denk aan: naar buiten gaan/ bewegen/ ruimte voor zelf spelen en aanbod van gezamenlijk spel of activiteit.

Actieve momenten en Rust momenten wisselen elkaar af. Net zoals het aanbod van activiteiten voor de fijne motoriek (met de handen iets (bijv een blaadje buiten) vastpakken of knippen) en activiteiten voor de grove motoriek (buiten rennen/ klimmen/ klauteren/ in de waterplassen springen).

(Voor de baby’s geldt dat ik het dagritme/schema aan kan passen zoals het thuis ook gaat.)

kinderopvang foto 2beter.jpg

OFFICIELE BELANGRIJKE INFORMATIE DINGEN

Sunrise-kinderopvang is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang, dus heb je recht op kinderopvangtoeslag.

Sunrise-kinderopvang voldoet aan de regels en de wettelijke eisen, dit komt de GGD namens de gemeente jaarlijks controleren. Zij leggen dit vast in het inspectierapport.

Sunrise-kinderopvang heeft de opvoed ideeën vast gelegd in een pedagogisch beleidsplan.

Inspectie rapport en Pedagogisch beleid zijn in te zien op de opvang locatie.

Sunrise-kinderopvang is aangesloten bij een gastouder bureau. Gegevens daarvan worden nog toegevoegd op deze webpage.

OVER MIJ

Mijn naam is Sanne van der Hout, moeder van 5 kinderen en yogadocente. Opleiding voor gastouderschap gevolgd en voltooid 2021-2022.

Jonge kinderen inspireren mij. Hun pure zuivere ik, hun niet oordelen en het ontdekken van de wereld …dat is iets waarvan we als grote mensen nog veel van kunnen leren.

Ik ben trots op mijn 5 kinderen die als jong volwassenen ieder op hun eigen manier hun verantwoordelijkheid nemen dmv hun dagelijkse invulling (werk /studie/school/ vrije tijd). En hiermee (mede door puur zichzelf te zijn) een bijdrage leveren aan onze huidige maatschappij.

Ik bedoel hiermee, dat ze ieder op hun unieke manier durven kijken naar zichzelf, verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, en als ze het bijvoorbeeld met iemand/ met mij oneens zijn het gesprek hierover aangaan.

Ik denk dat dat het mooiste is wat je kunt verlangen van je kind, dat het zich blijft ontwikkelen, dat het kind/ de jong volwassene openstaat voor groei en steeds opnieuw durft te ontdekken wat het betekent om jezelf te zijn. Om vervolgens vanuit jou zelf / vanuit wie jij eigenlijk bent,  iets bij te dragen aan het leven op deze wereldbol.

Ik ben erg blij dat ik met mijn ervaringskundige en beroepskundige basis hierin opnieuw (dus nu voor de opvang kindjes) iets in kan bijdragen aan onze maatschappij.